Projekty R&D / Neuro Device Voic ™

Neuro Device Voic ™

Ideą projektu jest opracowanie pierwszego na świecie systemu do efektywnej rehabilitacji zaburzeń mowy (afazji). Zgodnie z dostępnymi danymi, takiej terapii potrzebuje aż 1 na 250 osób na świecie. Urządzenie będzie można zastosować nie tylko w terapii profesjonalnej, ale i w domowej. Będzie gwarantować  zarówno przyspieszenie rehabilitacji, jak również znaczną poprawę jej efektów, umożliwiając pacjentom powrót do normalnego życia.

O problemie

Afazja oznacza utratę możliwości komunikowania się. Dotknięty tym problemem pacjent zmuszony jest w